دات خبر فارسی شهری

معنی شهیق+شهیق چیست

شهیق چیست
,معنی شهیق
,معنای شهیق
,شهیق یعنی چه

شهیق چیست ,معنی شهیق ,معنای شهیق ,شهیق یعنی چه

با دات خبر همراه باشید:

در فرهنگ نامه معین:

شهیق

فرهنگ فارسی معین

(شَ) [ ع . ] (مص ل .) نفس کشیدن .

 

ترجمه و معنی شهيق در فرهنگ لغت عربی-فارسی

متن اصلی معنی
شَهَقَ [عمومی] شَهَقَ : شَهِيقاً و تَشْهَاقاً الحمارُ : خر بانگ زد يا عرعر كرد
- الرجُلُ : آن مرد نفس بلند كشيد
- شَهِيقاً و تَشْهَاقاً و شُهَاقاً الرجُلُ : آن مرد در سينه گريه و ناله را رفت و برگشت داد
- شُهُوقاً الجَبَلُ و غيرُهُ : كوه و جز آن بلند شد .
شَهِقَ [عمومی] شَهِقَ : شَهِيقاً و تَشهَاقاً الحمارُ و الرجُلُ : به معناى ( شَهَقَ ) است
- شَهِيقاً و تَشْهَاقاً و شُهَاقاً الرّجُلُ : آن مرد آه و ناله و گريه را در سينه رفت و برگشت داد
- شُهُوقاً الجَبَلُ و غيرُهُ : كوه و جز آن بلند شد .
شهيقُ و زفير [عمومی] دم و بازدم
شَهيق و زفير [عمومی] دم و بازدم

معنای شهیق در اشعار فارسی و کتب ادیبان:

شهیق. [ ش َ ] (ع اِ) شهوق. شهیق الحمار؛ بانگ خر. تشهاق الحمار مثله. (منتهی الارب ) (از تاج المصادر بیهقی ). شهیق الحمار؛ آخر آواز خر، و زفیر اول آن است ، و تشهاق مثله. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). آخر آواز خر. ضد نفیر. (یادداشت مؤلف ). آخر بانگ خر. (مهذب الاسماء) (ترجمان البلاغه ). || آواز حبس گریه در گلو و سینه. رد نفس. (یادداشت مؤلف ). الشهیق رد الصوت ، و الزفیر اخراجه ، و منه : ضحک تشهاق ؛ اذا ردده فی صدره. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) :
در زیر باد جرم و زلل مانده چون خران
از هر سوئی شهیق برآورده و زفیر.

خاقانی.

ناله ٔ کافر چو زشتست و شهیق
زآن نمی گردد اجابت را رفیق.

مولوی.

شهیق. [ ش َ ] (ع مص ) شهاق. گردانیدن گریه رادر سینه ٔ خود. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). || رسیدن کسی را چشم زخم. (منتهی الارب ). || بلند شدن کوه و غیره. (از اقرب الموارد).

 

معنی کلمه شهیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهیق . [ ش َ ] (ع مص ) شهاق . گردانیدن گریه رادر سینه ٔ خود. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

رسیدن کسی را چشم زخم . (منتهی الارب ).

بلند شدن کوه و غیره . (از اقرب الموارد).

امروز دوشنبه

29 بهمن 1397

2019 February 18

دریافت اخبار اختصاصی هر استان
Iran Map

بر روی نقشه کلیک کنید

دیگران چه میخوانند؟
ویژه خبرگزاری ها
مشاهده همه وب سایت ها
خبرنامه سفارشی

جدیدترین اخبار روز در ایمیل شما :

عضویت / لغو عضویت